โปรแกรมวิชา
                    ช่างยนต์ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
SITE NEWS

okNovember 27, 2008

Power Point แนะนำสาขาช่างยนต์ เครื่องทำความเย็น
Read more...

 

20ปีแห่งประสบการณ์ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ประกาศ

  โครงการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        วิศวกรรมปรับอากาศและทำความเย็น
  ข่าวสาร
 สภาวะและศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย
  นักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
https://pillsstore.shop/?coupon=BebgTkb/ อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการสื่อสารของเราชาว ACR
นายประวิทย์ บุญหล้า
ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่น 17 คว้า้เหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 40 ที่ประเทศ แคนาดา


นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์เครื่ีองทำ
ความเย็นและปรับอากาศ คว้า เหรียญทอง

และเหรียญเงินในการแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน Asean Skills Competition
 แข่งขัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ Malaysia 
ระหว่าง วันที่ 14 - 16  พ.ย. 2551
  นักศึกษา
 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่แอร์รุ่น 20 เข้าสู่บ้านที่แสนอบอุ่น โปรแกรมวิชาช่างยนต์ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
งานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 ดยคณาจารย์โปรแกรมวิชาช่างยนต์
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  ทั่วไป
  (ร่าง)ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ : การออกแบบและติดตั้ง  ฉบับจัดประชาวิจารณ์ 
12 มิถุนายน 2551  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
  มีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องเดียวแต่อยากลองเล่น Windows 7 ดูบ้าง ต้องทำอย่างไร
  ทุนการศึกษา/งาน
  บ.ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด รับพนักงานหลายตำแหน่ง

 ..............................................................................................................................................................................................
                
               
               
               

ACRQuick links

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมฯ
ห้องสมุดกลาง
สำนักทะเบียน
ปฎิทินการศึกษา
คู่มือนักศึกษาปี2552
เว็บบอร์ด